Wojewódzki Certyfikat SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

W dniu 23 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Kapituły ds. Szkół Promujących Zdrowie, powołanej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Wojewódzka Kapituła ds. Szkół Promujących Zdrowie przyznała Wojewódzki Certyfikat „Przedszkole Promujące Zdrowie” dla:

Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Leśnicach.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole, szkoła lub placówka pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych dokonań w zakresie promowania zdrowia.

Koordynator programu: Marta Prosińska-Żydyk

Wojewódzki Certyfikat SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE