LOGOPEDA

Kontakt z logopedą szkolnym:

Anetta Wolska anettaw@splesnice.onmicrosoft.com; e-dziennik

Kontakt dotyczący zajęć z logopedii Bogumiła Wincewicz,

można pisać poprzez e-dziennik lub na adres e- mail bogwin01@wp.pl

Materiały dla uczniów:

Zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron internetowych, znajdują się tam ciekawe ćwiczenia, przykłady zabaw a także materiały do wydruku:

https://www.mimowa.pl/ - zawiera: ćwiczenia artykulacyjne (Gimnastyka buzi i języka), Ćwiczenia z różnymi głoskami oraz Ćwiczenia wspierające mowę.

https://blog.mimowa.pl/ - zawiera: ćwiczenia na różne głoski ułożone w odpowiedniej kolejności, znajdujące się w dziale Harmonogram ćwiczeń z Mi.

YouTube - Ćwiczenia logopedyczne ; - Logopedia na wesoło - zawiera materiały filmowe, w których lektorzy poprzez zabawę pomagają w nauce poprawnej wymowy.

01.12.2020r.

Kontakt do zajęć z logopedii Bogumiła Wincewicz,
można pisać poprzez Teams i e-dziennik.

Do zadań logopedy należy:
- Terapia logopedyczna dzieci posiadających orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ze wskazaniem na potrzebę zajęć z zakresu terapii logopedycznej
- Dokonywanie diagnozy logopedycznej oraz opracowanie indywidualnego programu terapii logopedycznej - Badanie logopedyczne dzieci wg. wskazań wychowawcy lub na prośbę rodzica.
- Terapia indywidualna uczniów z wadami wymowy,
- Współpraca z nauczycielami wspomagającymi, wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym w zakresie tworzenia IPET dla uczniów
- Współpraca z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
-Współpraca z innymi specjalistami w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej
Ponadto:
- Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki logopedycznej
- Współpraca z innymi instytucjami udzielającymi pomocy specjalistycznej,
- Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.

Rozwój mowy dziecka jak i powodzenie w terapii zależy od wielu czynników, a w tym od wsparcia rodziców i zaangażowania w proces terapii dziecka.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE WADY WYMOWY U DZIECI :

SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE
podczas realizacji głosek: s, z, c, dz lub sz, ż, cz, dż lub ś, ź, ć, dź język jest wsuwany między zęby
SEPLENIENIE BOCZNE
podczas wymawiania głosek s, z, c, dz lub sz, ż, cz, dż lub ś, ż, ć, dż język jest ułożony niesymetrycznie i strumień powietrza uchodzi prawą bądź lewą stroną (bokiem)
SEPLENIENIE PROSTE= PARASYGMATYZM
(powyżej 6 r. ż) dotyczy głosek s, z, c, dz lub sz, ż, cz, dż lub ś, ź, ć, dź; mogą one być zastępowane, np. szkoła= skoła, czapka= capka= ćapka
KAPRACYZM/ GAMMACYZM
głoski k oraz g zastępowane są odpowiednio przez głoski t oraz d, np.
kot= tot; kogut=todut, kaczka=taczka
MOWA BEZDŹWIĘCZNA
głoski dźwięczne zastępowane są przez ich bezdźwięczne odpowiedniki: p=b, t=d, f=w, s=z, sz=ż, ź=ś, dź=ć, … np. dom=tom, woda=fota, koza=kosa, góra=kura, półka=bułka itp.
RERANIE, PARAROTACYZM
głoska r jest zastępowana głoską l lub j, np. ryba= jiba, rower= lowel; zdarzają się też nieprawidłowe realizacje głoski r, np. r „francuskie”, r wargowe, r tylnojęzykowe
NOSOWANIE
nosowe brzmienie głosek ustnych (wrażenie kataru, zatkanego nosa) lub trudności w realizacji głosek nosowych, np. m(b), n(d), ą(oł), ę(ęł)

Jak rozwija się mowa dziecka?

OKRES MELODII (0-1 r. życia)
Początkowo dziecko komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku; W 2-3 miesiącu niemowlę zaczyna GŁUŻYĆ (głużą również dzieci głuche);
Około 6-7 miesiąca życia pojawia się GAWORZENIE, charakteryzuje się powtarzaniem przez dziecko dźwięków, wydawanych przez nie przypadkowo lub posłyszanych z otoczenia;
Około 7-8 miesiąca życia dziecko zaczyna reagować na mowę. Na ton ostry dziecko reaguje płaczem, uśmiecha się, gdy przemawia się do niego pieszczotliwie;
Pod koniec 1 roku życia rozwija się rozumienie, które znacznie wyprzedza mowę samodzielną.

OKRES WYRAZU (OD 1 DO 2 r. życia)
Około 12 miesiąca pojawiają się pierwsze wyrazy typu mama, tata;
W wieku 14-15 miesięcy zaczyna wypowiadać więcej pojedynczych wyrazów;
W tym okresie dziecko używa wszystkich samogłosek, oprócz nosowych ą,ę.
Ze spółgłosek wymawia: p, b, m, t, d, n, k, g ś, czasem ć. Pozostałe głoski zastępuje innymi o zbliżonym miejscu artykulacji.

OKRES ZDANIA (OD 2 DO 3 r. życia)
Dziecko zaczyna rozumieć rozmowę rodziców, dotyczącą członków rodziny, przedmiotów interesujących je lub aktualnych wydarzeń;
Najwięcej nowych słów dziecko przyswaja sobie w 2 – 3 roku życia;
Dziecko powinno wypowiadać głoski:
– wargowe: p, b, m oraz pi, bi, mi;
– wargowo – zębowe: f, w, fi, wi;
– środkowojęzykowe” ś, ź, ć, dź, ń, j, ki, gi;
– przedniojęzykowo – zębowe: t, d,n
– przedniojęzykowo – dziąsłowe:
Po koniec tego okresu mogą pojawić się: s, z, c, a nawet sz, ż, cz.

OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECIĘCEJ (OD 3 DO 7 r. życia)
Artykulacja coraz bardziej zbliża się do prawidłowej;
Samogłoski e, o mogą być zastępowane przez a;
Spółgłoski sz, ż, cz, dż najczęściej zastępowane są przez
s – z – c – dz, ś – ź – ć – dź a głoska r przez l;
Głoski s – z – c – dz, ś – ź – ć – dź, sz – ż – cz – dż mogą być mylone;
Dziecko siedmioletnie – (rozpoczynające pierwszą klasę) powinno wypowiadać wszystkie głoski prawidłowo.

WIERSZYKI NA DYKCJĘ
BĄK
Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk. Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł.
BYCZKI
W trzęsawisku trzeszczą trzciny, trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny a trzy byczki znad Trzebyczki z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki.

CHRZĄSZCZ
Trzynastego, w Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. Wszczęli wrzask Szczebrzeszynianie: - Cóż ma znaczyć to tarzanie?! Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza! Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim zawsze chrząszcz BRZMI w trzcinie! A chrząszcz odrzekł niezmieszany: - Przyszedł wreszcie czas na zmiany! Drzewiej chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały.
CIETRZEW
Trzódka piegży drży na wietrze, chrzęszczą w zbożu skrzydła chrząszczy, wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze drepcząc w kółko pośród gąszczy.
CZYŻYK
Czesał czyżyk czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy loczek, po czym przykrył koczek toczkiem, lecz część loczków wyszła boczkiem.
DZIĘCIOŁ
Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął.
GORYL
Turlał goryl po Urlach kolorowe korale, rudy góral kartofle tarł na tarce wytrwale, gdy spotkali się w Urlach góral tarł, goryl turlał chociaż sensu nie było w tym wcale.
HUCZEK
Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka. - Ale heca... - wnuczek mruknął i z hurkotem w hełm się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla huczka jest nauczka by nie hasać z tłuczkiem wnuczka.
JAMNIK
W grząskich trzcinach i szuwarach kroczy jamnik w szarawarach, szarpie kłącza oczeretu i przytracza do beretu, ważkom pęki skrzypu wręcza, traszkom suchych trzcin naręcza, a gdy zmierzchać się zaczyna z jaszczurkami sprzeczkę wszczyna, po czym znika w oczerecie w szarawarach i berecie....
KRÓLIK
Kurkiem kranu kręci kruk, kroplą tranu brudząc bruk, a przy kranie, robiąc pranie, królik gra na fortepianie.
KRUK
Za parkanem wśród kur na podwórku kroczył kruk w purpurowym kapturku, raptem strasznie zakrakał i zrobiła się draka, bo mu kura ukradła robaka.
MUSZKA
Mała muszka spod Łopuszki chciała mieć różowe nóżki - różdżką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. - Po cóż czary, moja muszko? Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką! Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki i unurzaj w różu nóżki!
SZCZENIAK
W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu klaszczą kleszcze na deszczu, szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w Szczuczynie, piszczy pszczoła pod Pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną, a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w Szypliszkach.
TRZNADLE
W krzakach rzekł do trznadla trznadel: - Możesz mi pożyczyć szpadel? Muszę nim przetrzebić chaszcze, bo w nich straszą straszne paszcze. Odrzekł na to drugi trznadel: - Niepotrzebny, trznadlu, szpadel! Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach, z krzykiem pierzchnie każda paszcza!
ŻABA
Warzy żaba smar, pełen smaru gar, z wnętrza gara bucha para, z pieca bucha żar, smar jest w garze, gar na żarze, wrze na żarze smar.