SKS

Grafika: SKS

Szkolny Klub Sportowy to program nawiązujący do sprawdzonej formuły szkolnych pozalekcyjnych zajęć sportowych SKS, skierowany do uczniów naszej szkoły.

zajęcia prowadzi nauczyciel wf

P. Dariusz Nawrocki