PSYCHOLOG SZKOLNY

Psycholog szkolny, Godziny pracy:

Środa 7.30-14.00

Piątek 7.30-11.00

Centrum Zdrowia Psychicznego przy SPS ZOZ w Lęborku zaprasza do nawiązania współpracy i skorzystania z pomocy oraz opieki utworzonego w placówce Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  (I stopień referencyjności) Dla Dzieci i Młodzieży.

Ośrodek oferuje wsparcie zespołu psychologów i psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży (do 18r.ż. lub 21 r.ż. w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej) oraz ich rodziców -  bez skierowania, bezpłatnie, w ramach NFZ.

Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką psychologiczną w ich najbliższym środowisku. Jego funkcjonowanie ma opierać się na ścisłej współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, psychologami szkolnymi oraz osobami wspierającymi rodziny. Praca tego typu ośrodków bazuje przede wszystkim na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

Opiekę nad pacjentami sprawują psycholodzy,  psychoterapeuci oraz  terapeuta środowiskowy, a konsultacje udzielane są bezpośrednio w placówce oraz w formie tele- i videoporad.

 Oferta Ośrodka skierowana jest do dzieci i młodzieży, które nie wymagają interwencji psychiatry, a:

 • odczuwają lęk
 • mają problemy emocjonalne i zachowania
 • mają trudności wkontaktach społecznych, kontaktach z rówieśnikami
 • doświadczają sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych
 • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych
 • cierpią z powodu zaburzeń odżywiania, objawów psychosomatycznych
 • są ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej.

 Organizacja pracy Ośrodka:

Rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Tel: 662 044 789

 Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek: 8.00-16.00
 • Wtorek: 11.00-13.00
 • Środa: 8.00-20.00
 • Czwartek: 8.00-20.00
 • Piątek: 11.00-15.00

 

 

 Konkurs plastyczny

„Stop Przemocy – reaguj nie bądź obojętny”

1. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami Konkursu są uczniowie naszej szkoły.

Konkurs zostanie podzielony na dwie kategorie wiekowe: uczniowie klas I-III
 i IV-VI.

2. Cel konkursu

 • uświadomienie istnienia zjawiska przemocy,
 • eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy,
 • promowanie zachowań przeciwstawiania się przemocy oraz wyrażania dezaprobaty wobec przemocy,
 • promowanie uzdolnionych uczniów.

3. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu i przesłaniu zdjęcia na czacie TEAMSA do psychologa p. Eweliny Lis -Dziembowskiej lub pedagoga p. Małgorzaty Sadowskiej.
 • Praca przekazana do konkursu musi być pracą wykonaną samodzielnie, wcześniej nieopublikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów.
 • Każdy z uczniów może przekazać tylko 1 pracę.
 • Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub A3.
 • Termin przesyłania prac: 11 grudnia 2020r.   

Nagrodą w konkursie jest uzyskanie dyplomu oraz kwalifikacja do wystawy prac. Na najciekawsze prace czeka nagroda niespodzianka.

Organizatorzy: pedagog i psycholog Szkoły Podstawowej w Leśnicach.

Drodzy rodzice i uczniowie

Przypominamy, że na czas pandemii został uruchomiony numer telefonu 885-989-698, na który można dzwonić w sytuacjach trudnych, codziennie w godzinach od.8.00 do 15.00,

Dzień dobry, pragnę przypomnieć wszystkim, że lekcje online są tak samo ważne jak zajęcia na terenie szkoły, aby pracowało się miło i przyjemnie warto pamiętać o kilku zasadach. Dla przypomnienia   udostępniam wam grafikę z tymi zasadami.

Pozdrawiam psycholog

 

Drodzy rodzice i uczniowie,

udostępniamy numer telefonu, pod który możecie dzwonić w trudnych i wyjatkowych sytuacjach.

Numer jest dostepny w godzinch pracy psychologa:885-989-698.

Przypominamy również o możliwości krzystania z pomocy pod numerami działajacymi całą dobę, 7 dni w tygodniu:

Telefon Zaufania dla Dzieci i młodzieży 116 111,

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 800 70 2222