RADA RODZICÓW

Konto bankowe Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Leśnicach

17 1500 1692 1216 9007 2006 0000

Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Lęborku

Członkowie Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Leśnicach:

Rok szkolny 2017/2018