BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna zaprasza

Poniedziałek

8:45 - 10:40

11:25 – 13:30

Wtorek

8:40 - 11:40

13:20 - 14:20

Środa

8:35 – 12:35

Czwartek

8:30 - 13:30

Piątek

8:40– 11:40

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŚNICACH

 1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach zajęć lekcyjnych.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.
 3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.
 4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki.
 5. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych.
 6. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres 30 dni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu.
 7. Czytelnik może zwrócić się do nauczyciela o rezerwację potrzebnej mu pozycji.
 8. Czytelnik może, pod nadzorem nauczyciela, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych.
 9. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela.
  1. 10. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego.
  2. 11. Czytelnik opuszczający szkolę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
  3. 12. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.