DORADZTWO ZAWODOWE

Funkcjonowanie człowieka na współczesnym rynku pracy ma wieloaspektowy charakter. Aby sprawnie poruszać się na nim, nie wystarczy zdobycie umiejętności zawodowych. Fakt, że ktoś zdobywa wiedzę i umiejętności nie oznacza, że potrafi zarządzać swoją karierą, radzić sobie ze zmianami, wychodzić naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom.

Doradztwo zawodowe ma pomóc młodzieży w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby uwrażliwić ich na realistyczny wybór. Scenariusze zajęć zostały przygotowane w oparciu o długo falowe działania stosujące model „mogę – chcę – potrzeba”. Pierwsza kategoria zajęć zawiera informacje o umiejętnościach, uzdolnieniach i talentach ucznia, druga część – zatytułowana „chcę” – daje wiedzę o pragnieniach, zainteresowaniach, planach i marzeniach młodzieży. Ostatnią stanowią zajęcia ukierunkowane na to, czego uczniom „potrzeba”, zamieszczone w nich zostały informacje dotyczące rynku pracy, trendów w kształceniu, zakres szkół ponadpodstawowych. Zakres treści odpowiada potrzebom i możliwościom uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. W zajęciach dużo miejsca poświęca się pracy w grupie, gdyż jest to jedna z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji.

Celem zajęć z doradztwa zawodowego:

- kształtowanie umiejętności poznawania siebie w kontekście planowania życia zawodowego,

- podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych wśród uczniów,

- zwiększenie motywacji do działania i wzrost wiary we własne siły,

- podniesienie umiejętności rozpatrywania ofert pracy oraz ofert edukacyjnych,

- zapoznanie uczniów z dalszą ofertą edukacyjną znajdującą się w obrębie ich najbliższego rynku pracy,

- zapoznanie ze współczesnymi zagrożeniami rynku pracy,

Zajęcia prowadzone są przez doradcę zawodowego raz w tygodniu (czwartki) z uczniami klasy VII .