100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

PROGRAM OBCHODÓW 1OO – LECIA

ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W LEŚNICACH

Motto: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”

Grafika: 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

(MARZEC – LISTOPAD 2018 R.)

Cele programu:

- umocnienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,

- integracja społeczności szkolnej i rodziców,

- rozbudzanie szacunku dla tradycji narodowej,

- pogłębianie zainteresowania historią narodu,

- zachęcanie uczniów do twórczego uczestnictwa w życiu szkolnym i społecznym,

- rozwijanie zainteresowań plastycznych, recytatorskich, muzycznych.

MARZEC 2018 R.

Szkolny Konkurs Historyczny pod hasłem „Polaków drogi do wolności” – odpowiedzialna p. A. Andryskowska.

Udział uczniów klasy VII w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Rzeczpospolita niepodległa – od idei do urzeczywistnienia” organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Historyków AP w Słupsku w ramach IV Słupskiego Festiwalu Historycznego – odpowiedzialna p. A. Andryskowska.

KWIECIEŃ 2018 R.

Szkolny Konkurs Plastyczny na kartkę urodzinową i życzenia dla Polski dla klas IV – VII oraz II i III gimnazjum – odpowiedzialna p. A. Andryskowska.

Szkolny Konkurs na prezentację multimedialną promującą wybrany region Polski dla klas gimnazjalnych – odpowiedzialny p. D. Groszewski.

Pokaz historyczny „Dla Niepodległej” - klasa I, III, IV, V, VI, VII, II gimnazjum – odpowiedzialna p. A. Andryskowska.

Udział nauczycielki historii w konferencji „Pomorskie drogi do niepodległości” w Bibliotece Pedagogicznej w Słupsku.

MAJ 2018 R.

Uroczysty apel z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – odpowiedzialni p. G. Hinc – Kotyło, p. A. Andryskowska, zespół do spraw dekoracji.

Dzień Flagi Rzeczpospolitej – odpowiedzialni wychowawcy klas.

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II pod hasłem: „Jan Paweł II – świadek historii Polski” – odpowiedzialni p. G. Hinc – Kotyło, p. M. Maszota, p. A. Andryskowska, ks. R. Mikulski.

Bieg z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę (wyjazd do Gdańska) – odpowiedzialna p. D. Zdrojewska, p. M. Prosińska – Żydyk.

CZERWIEC 2018 R.

III Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla klas IV – VI pod hasłem „Polska to wielka rzecz” – odpowiedzialne p. M. Maszota, p. A. Andryskowska.

Apel podsumowujący I etap obchodów – odpowiedzialni wychowawcy klas.

(WRZESIEŃ – LISTOPAD 2018r.)

Wystawa książek o tematyce historyczno – patriotycznej – odpowiedzialna biblioteka szkolna.

WRZESIEŃ 2018 R.

Rajd dla Niepodległej – dla klas IV – III gimnazjum – odpowiedzialni wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego, rodzice.

Szkolny Konkurs Plastyczny „Moja mała Ojczyzna” dla klas I – III oraz IV – VIII i gimnazjum – odpowiedzialna p. A. Andryskowska.

Wernisaż prac uczniów – odpowiedzialna p. A. Andryskowska.

PAŹDZIERNIK 2018 R.

„Kotylionada” – odpowiedzialna świetlica szkolna.

Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „A to Polska właśnie” dla klas IV – VI oraz VII, VIII i gimnazjum – odpowiedzialne p. G. Hinc – Kotyło, p. S. Janicka.

LISTOPAD 2018 R.

Sprzątanie miejsc pamięci w gminie – odpowiedzialni wychowawcy klas.

Uroczysty apel z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – odpowiedzialni wszyscy nauczyciele.

Opracowanie gazetek klasowych – odpowiedzialni wychowawcy klas.

Opracowała p. A. Andryskowska