Kadra

Mariola Motyl
Funkcja: dyrektor szkoły

Małgorzata Sadowska 
Funkcja: pedagog szkolny

Ewelina Lis-Dziembowska
Funkcja: psycholog szkolny

Bogumiła Wincewicz
Funkcja: logopeda szkolny


Iwona Reszke
Funkcja: nauczyciel-wychowawca oddziału przedszkolnego
Edukacja wczesnoszkolna

Danuta Zdrojewska
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy I
Edukacja wczesnoszkolna

Marta Prosińska-Żydyk
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy II
Edukacja wczesnoszkolna 
Gimnastyka korekcyjna

Renata Guzek
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy III
Edukacja wczesnoszkolna

Dariusz Groszewski
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy IV
Matematyka
Informatyka
Technika

Sylwia Janicka
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy V
Język polski
Geografia
Historia

Magdalena Prokop
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy VI
Matematyka
Fizyk
a

Piotr Paszkowiak
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy VII
Język niemiecki

Anna Groszewska
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy VIII
Język angielski

Grażyna Hinc-Kotyło
Funkcja: nauczyciel
Język polski 
Wychowanie do życia w rodzinie

Marzena Maszota
Funkcja: nauczyciel - bibliotekarz
Bibliotekarz
Język kaszubski

Dariusz Nawrocki
Funkcja: nauczyciel
Wychowanie fizyczne

Ks. Tadeusz Drobinski
Funkcja: Nauczyciel
Religia

Mirosława Grynkiewicz
Funkcja: Nauczyciel
Muzyka
Plastyka

Karolina Zdrojewska
Funkcja: nauczyciel
Świetlica szkolna

Anna Wiśniewska
Funkcja: nauczyciel
Chemia

Beata Strąk
Funkcja: nauczyciel
Biologia 
Przyroda

Adrianna Meyer
Funkcja: nauczyciel
Edukacja dla bezpieczeństwa

Jacek Gidlewski
Funkcja: nauczyciel
Wiedza o społeczeństwie

Beata Polska
Funkcja: nauczyciel
Doradztwo zawodowe

Aleksandra Dzienisz
Funkcja: nauczyciel wspomagający

Dorota Boetcher
Funkcja: nauczyciel wspomagający

Agnieszka Żółcińska-Urbanek
Funkcja: nauczyciel wspomagający