Kadra

Mariola Motyl
Funkcja: dyrektor szkoły

Ewelina Lis-Dziembowska
Funkcja: psycholog szkolny, pedagog szkolny

Bogumiła Wincewicz
Funkcja: logopeda szkolny


Iwona Reszke
Funkcja: nauczyciel-wychowawca oddziału przedszkolnego
Edukacja wczesnoszkolna

Anna Caruk
Funkcja: nauczyciel-wychowawca oddziału przedszkolnego
Edukacja wczesnoszkolna

Marta Prosińska-Żydyk
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy I
Edukacja wczesnoszkolna 
Gimnastyka korekcyjna

Renata Guzek
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy II
Edukacja wczesnoszkolna

Aleksandra Bieluch
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy III
Edukacja wczesnoszkolna

Piotr Paszkowiak
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy IV
Język niemiecki

Anna Groszewska
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy V
Język angielski

Dariusz Groszewski
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy VI
Matematyka
Informatyka
Technika

Sylwia Janicka
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy VII
Język polski
Geografia
Historia

Magdalena Prokop
Funkcja: nauczyciel-wychowawca klasy VIII
Matematyka
Fizyk
a

Grażyna Hinc-Kotyło
Funkcja: nauczyciel
Język polski 
Wychowanie do życia w rodzinie

Marzena Maszota
Funkcja: nauczyciel - bibliotekarz
Bibliotekarz
Język kaszubski

Dariusz Nawrocki
Funkcja: nauczyciel
Wychowanie fizyczne

Ks. Tadeusz Drobinski
Funkcja: Nauczyciel
Religia

Mirosława Grynkiewicz
Funkcja: Nauczyciel
Muzyka
Plastyka

Marzena Skórowska-Kurzydło
Funkcja: Nauczyciel
Historia

Karolina Zdrojewska
Funkcja: nauczyciel
Świetlica szkolna

Anna Wiśniewska
Funkcja: nauczyciel
Chemia

Adrianna Meyer
Funkcja: nauczyciel
Edukacja dla bezpieczeństwa

Beata Mateńka
Funkcja: nauczyciel
Biologia, przyroda

Danuta Zdrojewska
Funkcja: nauczyciel wspomagający

Agnieszka Żółcińska-Urbanek
Funkcja: nauczyciel wspomagający