Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego dla świetlic szkolnych "Ekochoinka"

Utworzono: 05-01-2023
laureaci konkursu grafika
dekoracja grafika
nagrodzone prace grafika
wyróżnione prace grafika
dyplomy grafika
wyróżniony uczestnik grafika
uczestnik nagrodzony grafika
nagrodzona uczestniczka grafika
zdobywczyni 2go miejsca grafika
laureatka grafika
wyróżnione uczennice naszej szkoły grafika
powitanie gości grafika
występ uczniów naszej szkoły grafika

W dniu dzisiejszym odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego dla świetlic szkolnych "Ekochoinka". Z radością przypominamy, że na konkurs wpłynęło aż 70 prac z 10 szkół.

W obecności laureatów i ich opiekunów, pani Iwony Wittke - kierownika Referatu Rozwoju i Promocji ze Starostwa w Lęborku, pani Bogusławy Dominieckiej - prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Leśnicach, pani dyrektor Marioli Motyl zostały wręczone wyróżnienia, nagrody oraz podziękowania dla nauczycieli świetlic szkolnych. Spotkanie, które odbyło się w radosnej atmosferze, uświetnił minikoncert kolęd, w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
Bardzo dziękujemy za tak licznie zgłoszone prace, za dzisiejszą obecność wszystkich zaproszonych uczestników oraz gości. Dziękujemy także Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół w Leśnicach za pomoc w sfinansowaniu nagród, Starostwu w Lęborku za upominki dla nauczycieli oraz wszystkim którzy pomogli nam w organizacji konkursu oraz dzisiejszego spotkania.