Miasteczka rowerowe przy każdej szkole

Utworzono: 29-12-2023
miasteczko rowerowe grafika
miasteczko rowerowe grafika
miasteczko rowerowe grafika
miasteczko rowerowe grafika
miasteczko rowerowe grafika
miasteczko rowerowe grafika
miasteczko rowerowe grafika

MIASTECZKA ROWEROWE PRZY KAŻDEJ SZKOLE

Gmina Nowa Wieś Lęborska zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost kompetencji dzieci z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie bezpieczeństwa na drodze poprzez budowę miasteczek ruchu drogowego i montaż radarowego wyświetlacza prędkości”.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Rezultatem projektu jest wyposażenie 5-ciu szkół w miasteczka rowerowe w:

Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej - 1 stacjonarne miasteczko rowerowe;

Szkole Podstawowej w Leśnicach - 1 stacjonarne miasteczko rowerowe;

Szkole Podstawowej w Redkowicach - 1 stacjonarne miasteczko rowerowe;

Zespole Szkół w Łebieniu - 1 stacjonarne miasteczko rowerowe oraz rowerowy tor przeszkód;

Zespole Szkół w Garczegorzu - 1 mobilne miasteczko rowerowe.

Miasteczka rowerowe to nie tylko dodatkowa przyszkolna infrastruktura, ale także miejsca, które pozwolą prowadzić:

  • zajęcia dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – praktyczne zajęcia z poruszania się po drogach w ramach szkolnych zajęć (przede wszystkim w klasie IV);
  • naukę jazdy na rowerze dla młodszych dzieci – tereny szkolne są udostępniane popołudniami rodzicom i dzieciom, a także pozostałym mieszkańcom okolicznych miejscowości, a dla innych także po uzgodnieniu z dyrektorami szkół. Miasteczka mogą być wykorzystywane także do nauki jazdy na innych urządzeniach, np. hulajnogach. Będzie to dodatkowa atrakcja dla dzieci i młodzieży na terenie ich miejscowości, dzięki której będą mogły w sposób ciekawy spędzać czas, przy okazji zyskując wiedzę i umiejętności;
  • konkursy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zespół Szkół w Łebieniu organizuje konkurs na szczeblu powiatowym, ale dzięki niniejszemu projektowi pojawi się możliwość nauki w każdej szkole oraz przeprowadzenie szkolnych eliminacji do zawodów powiatowych;
  • naukę poruszania się po drogach oraz zdawanie egzaminu na kartę rowerową.

Dodatkowo udało się doposażyć przejście dla pieszych w Krępie Kaszubskiej w radarowy wyświetlacz prędkości. Panel solarny z akumulatorem zapewnią jego sprawne działanie nawet po zmroku. Urządzenie będzie przez całą dobę informować kierowców o ich prędkości, dzięki czemu będą zwalniać przed przejściem dla pieszych.

Wydatki ogółem: 514.698,72 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 514.698,72 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 437.493,91 PLN

Projekt współfinansowany w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Projekt „Wzrost kompetencji dzieci z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie bezpieczeństwa na drodze poprzez budowę miasteczek ruchu drogowego i montaż radarowego wyświetlacza prędkości” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

                                       

            https://www.facebook.com/GminaNWL/videos/902153058159500/