AKTYWNA TABLICA

Utworzono: 14-03-2024

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z programu Aktywna Tablica. Dzięki wnioskowaniu o udzielenie wsparcia otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 000 zł. Kwota  ta  wraz  z wkładem własnym  wyniosła  43 750 zł.  Udział w programie umożliwił wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie oraz pomoce multimedialne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród nich znalazły się pakiety zawierające ćwiczenia wspierające pracę logopedyczną, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, wspierające pracę z uczniami z autystycznego spektrum zaburzeń oraz pracę z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Grafika 1: AKTYWNA TABLICA
Grafika 2: AKTYWNA TABLICA
Grafika 3: AKTYWNA TABLICA
Grafika 4: AKTYWNA TABLICA
Grafika 5: AKTYWNA TABLICA
Grafika 6: AKTYWNA TABLICA
Grafika 7: AKTYWNA TABLICA
Grafika 8: AKTYWNA TABLICA
Grafika 9: AKTYWNA TABLICA
Grafika 10: AKTYWNA TABLICA
Grafika 11: AKTYWNA TABLICA