90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.

Utworzono: 20-10-2014

Dnia 10 października 2014 roku obchodziliśmy 90-lecie utworzenia Lasów Państwowych - Patrona naszej szkoły. W organizację uroczystości włączyli się prawie wszyscy pracownicy szkoły,uczniowie, rodzice.

26 czerwca 1924r. rząd Władysława Grabskiego podjął uchwałę o utworzeniu Lasów Państwowych. Od tego czasu polskie lasy są naszym wspólnym bogactwem. Czerpiemy z nich wiele korzyści – są miejscem wypoczynku, w lesie koimy nerwy, regenerujemy siły. Wszyscy korzystamy z jego uroków i bogactw. Lasy Polskie dostarczają 95% drewna wykorzystywanego przez przemysł i gospodarstwa domowe. Aby przetrwały dla przyszłych pokoleń muszą być troskliwie pielęgnowane. A to należy do obowiązków polskich leśników.

Jesteśmy dumni, że to oni są patronami naszej szkoły.


W ten jakże ważny dla nas dzień swoją obecnością zaszczycili nas :

Senator Rzeczypospolitej Polskiej – pan Kazimierz Kleina

Dyrektor Regionalnych Lasów Państwowych w Gdańsku – pan Jan Szramke

Starosta Lęborski – pan Wiktor Tyburski

Burmistrz Miasta Lęborka – pan Witold Namyślak

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska – pan Ryszard Wittke

Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku – pani Teresa Lis

Przewodniczący Rady Gminy – pan Zdzisław Korda

Radni Gminy Nowa Wieś Lęborska – pan Sławomir Lidzbarski oraz pan Andrzej Lubiński

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork – pan Jan Dominiecki wraz ze współpracownikami

Pełniący obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice – pan Wiesław Keller ze współpracownikami

Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzebielino – pan Mariusz Kaliszewski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo – pani Ewa Rogaczewska

Przewodniczący Rady Rodziców przy zespole Szkół w Leśnicach

Przedstawiciele Koła Łowieckiego Głuszec z Panem Piotrem Gontarkiem na czele

Przedstawiciel Koła Łowieckiego Kormoran – pan Jerzy Ulrich

Radiowa Pani Wiewiórka– pani Katarzyna Lewańska – Tukaj

Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej w Lęborku – pan Janusz Miklaszewski

Kierownik Zakładu Usług Leśnych – pan Piotr Kalinowski

Pani Zdzisława Zielińska – były dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicach

Dyrektor Zespołu Szkół w Łebieniu – pan Krzysztof Wojtysiak

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej – pani Grażyna Wójcik

Dyrektor Zespołu Szkół w Redkowicach – pani Mariola Łagoda – Ellwart

Dyrektor Zespołu Szkół w Garczegorzu – pani Alicja Guźniczak

Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej – pani Teresa Rycak

oraz rodzice,grono pedagogiczne,pracownicy szkoły oraz uczniowie przybyli na te ważną dla nas imprezę.

Podczas uroczystości przemawiała Dyrektor Zespołu Szkół w Leśnicach pani Mariola Motyl , następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Po wręczeniu dyplomów, kwiatów,nagród i podziekowań nastapiła część artystyczna a po niej poczęstunek dla uczniów oraz dla zaproszonych gości, grona pedagogicznego i pracowników szkoły.


Grafika #0: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #1: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #2: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #3: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #4: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #5: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #6: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #7: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #8: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #9: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #10: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #11: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #12: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #13: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #14: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #15: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #16: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #17: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #18: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #19: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #20: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #21: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #22: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #23: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #24: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #25: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #26: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #27: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #28: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #29: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #30: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #31: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #32: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #33: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #34: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #35: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #36: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #37: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #38: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.
Grafika #39: 90-lecie Lasów Państwowych- Patrona naszej szkoły.