Zakończenie międzynarodowego projektu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

Utworzono: 05-06-2023

Zakończyliśmy Międzynarodowy Projekt KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE.

Organizatorką i pomysłodawczynią i koordynatorką projektu jest Beata Grzeszczuk-Nędza - autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego bloga plastycznego - "Kreatywne Prace Plastyczne".

Celami projektu było:

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.

Arteterapia rozwojowa oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.

Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.

Współpraca nauczycieli - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Marta Prosińska-Żydyk

 

strona tytułowa projektu