ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE I REWALIDACJA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Drodzy rodzice i uczniowie, ze względu na obecną sytuację proponuję:

kontakt dotyczący zajęć z terapii pedagogicznej - Bogumiła Wincewicz,

można pisać poprzez e-dziennik lub na adres e-mail: bogwin01@wp.pl

Oprócz ćwiczeń realizowanych drogą elektroniczną zachęcam do odwiedzania stron, z których korzystaliśmy: ortografka, pisupisu, dyktanda, ortofrajda, planeta energii.

REWALIDACJA

Drodzy rodzice i uczniowie, ze względu na obecną sytuację proponuję :

kontakt dotyczący zajęć z terapii rewalidacyjnej poprzez

e-dziennik lub na adres e-mail: bogwin01@wp.pl

Oprócz ćwiczeń realizowanych drogą elektroniczną, zachęcam do odwiedzania strony :

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI

1 czerwca 2020 r.

Dzień Dziecka -Świętowanie w domu.

Dzisiaj święto wszystkich dzieci,

to szczególny dla was dzień.

Życzę wszystkiego co piękne i uśmiechnięte,

życzę przyjaciół najlepszych na świecie.

W dzisiejszym dniu z okazji święta zapraszam na :

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

https://youtu.be/1ba7q9K6puI

Zajęcia plastyczne - czekolada

https://youtu.be/MwwsT_dLMxU

Wierszyk „My dzieci świata”

https://youtu.be/zl_dYe03

Bogumiła Wincewicz

15.12.2020 r.

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne

Kontakt do zajęć Bogumiła Wincewicz,

można pisać poprzez e-dziennik lub na adres e- mail bogwin01@wp.p

 

Bardzo proszę uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

o zapoznanie się z propozycjami ćwiczeń zdalnych i w miarę możliości wykonanie ich.

Linki do gier

https://wordwall.net/pl/resource/280077/zagadki-korekcyjno-kompensacyjne

https://wordwall.net/pl/resource/892759/przyroda/pory-roku-dni-tygodnia-miesi%c4%85ce

https://wordwall.net/pl/resource/914894/zaj%c4%99cia-korekcyjno-kompensacyjne/pomy%c5%9bl-szybko

https://wordwall.net/pl/resource/748588/alternatywne-sposoby-sp%C4%99dzania-czasu-wolnego-wykre%C5%9Blanka

Korzystajcie również z edukacyjnych stron internetowych, na których będziecie mogli znaleźć wiele ciekawych ćwiczeń doskonalących i rozwijających umiejętności czytania i pisania, znajomość ortografii, myślenie matematyczne, pamięć i koncentrację uwagi, funkcje wzrokowe i słuchowe, sprawność grafo-motoryczną, orientację przestrzenną, koordynację wzrokowo – ruchową.
 

Prosimy o skorzystanie z następujących stron: https://educarium.pl/karty-pracy https://piktografia.pl
 

Dla rodziców:

1. Dbaj, aby dziecko wykonywało dokładnie i poprawnie wszelkie polecenia.

2. Pamiętaj: „raz” nigdy nie wystarcza – uczenie się dzieci ryzyka dysleksji, dzieci z zaburzeniami wymaga niezmiernie wielu ćwiczeń i powtórzeń.

3. Naucz dziecko odpowiedzialności za wykonaną pracę przez wykształcenie nawyku jej kontrolowania i poprawiania, zanim odda ci do sprawdzenia. 4.Staraj się zainteresować dziecko tym, czego się uczy. Dobrze, jeśli samo odkrywa, co powinno wiedzieć.

6.Stosuj wzmocnienia (pochwały, nagrody rzeczowe lub miłe wydarzenia).

7.Uczenie i odrabianie zadań domowych organizuj systemem „małych kroków”: materiał podziel na części (nie za dużo naraz).

8.Obserwuj dziecko, gdy dostrzegasz znużenie, stosuj krótkie przerwy relaksacyjne połączone z aktywnością ruchową.

9. Dyskretnie przypominaj dziecku o jego obowiązkach.

10. Daj dziecku czas na odpoczynek po szkole, odrabianie lekcji powinno się odbywać po niezbyt długiej przerwie.

11.Ograniczaj dziecku oglądanie telewizji i granie w gry komputerowe. Zajęcia te powinny się odbywać we wcześniej zaplanowanym czasie i być traktowane jako nagroda

12. Dostosuj ilość nauki do możliwości psychofizycznych dziecka. 13. Rozbudzaj w dziecku zainteresowania.