Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne

plakat informacyjny grafika

Szanowni Rodzice!

 

Uczniowie, którzy ukończyli 12 lat otrzymają od wychowawcy klasy dokumenty dotyczące szczepień:

1. Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego.

2. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją i realizacją szczepień przeciw COVID-19.

Wypełnione przez zainteresowanych rodziców dokumenty, uczniowie składają do 10 września 2021r. do wychowawcy.

Dodatkowo, istnieje możliwość zgłoszenia do szczepienia członków rodziny.

Stosowną informację należy wpisać w deklaracji rodzica/opiekuna prawnego oraz pobrać w sekretariacie szkoły „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”.

Wszystkie w/w druki można również pobrać z naszej strony.