Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Drodzy Mieszkańcy!

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegać będzie informacja dotycząca źródła ogrzewania:

  • w przypadku nowego budynku lub budynku już istniejącego, w którym instalację uruchomiono po 1 lipca 2021 roku, termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni,
  • w przypadku budynku, w którym źródło ciepła było uruchomione przed 1 lipca 2021 roku, termin na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy.

Natomiast w przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku obowiązany jest do zaktualizowania deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Deklarację będzie można złożyć formie:

  • elektronicznej – za pośrednictwem strony https://zone.gunb.gov.pl/ . W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu,
  • papierowej

w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska pokój nr. 9

ul. Grunwaldzka 24

84-351 Nowa Wieś Lęborska

tel. 59/8612 428 wew. 23

(formularz deklaracji dostępny w załączniku A i B)

Dane zgromadzone w bazie CEEB pozwolą na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Więcej informacji o CEEB na stronie GUNB https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

  1. Informator dla właścicieli i zarządców
  2. Ulotka - złóż deklarację
  3. Ulotka - cel stworzenia bazy
  4. Film promocyjny - CEEB
  5. Deklaracja formularz A - budynki i lokale mieszkalne
  6. Deklaracja formularz B - budynki i lokale niemieszkalne 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2021.554 t.j. z dnia 2021.03.26).

Grafika 1: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)