Komunikaty

2021-03-02

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata. Oświadczenia, o których mowa w pkt 2) oraz w pkt 4) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń....

2021-03-02

REKRUTACJA DO SZKOŁY

REKRUTACJA DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 INFROMACJE OGÓLNE: Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach określonych w następujących aktach prawnych:• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;• Uchwała nr...

2021-01-15

KOMUNIKAT !

Zajęcia lekcyjne będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcjiOrganizacja wejść do szkoły:Oddział 0 i klasa II SP- wejście do budynku „D” -„stara szkoła”Klasa I – wejście AKlasa III – wejście CŚwietlica – wejście DAutobus szkolny kursuje według harmonogramu. Uczniowie klas IV-VIII nadal będą uczyć się w trybie zdalnym.

2020-09-04

POWSZECHNY SPIS ROLNY

Informujemy, iż rozpoczął się spis rolny. Gminne Biuro Spisowe w Nowej Wsi Lęborskiej zwraca się z prośbą o przekazanie Państwu poniżej zamieszczonego komunikatu: W całej Polsce 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą. ...

2020-03-12

Uwaga. Zawieszone zajęcia.

Rodzicu! ze względu na bezpieczeństwo Twoje i Twojego dziecka od 16 marca do 25 marca, decyzją Ministra Edukacji Narodowej wszystkie zajęcia w szkole zostają odwołane.Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie e-podręczniki.pludostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają...
2020-02-28

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Od dnia 2 marca 2020r. odbywać się będzie rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz klasy I w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Leśnicach na rok szkolny 2020/2021. Druki pobrać można w sekretariacie szkoły lub wychowawców oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego – rocznik 2014 i 2015...

2019-11-13

Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap szkolny i rejonowy.

Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, który odbył się 17 października, pisało pięciu uczniów naszej szkoły. Najlepiej z zestawem zadań poradziła sobie uczennica klasy VIII - Wiktoria Sprawska. Napisała dany test na 80%. W ten sposób zakwalifikowała się do etapu rejonowego konkursu. Znalazła się wśród piętnastu uczestników tego...
2019-01-21

Projekt „Przedszkola z klasą w Gminie Nowa Wieś Lęborska”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 INFORMACJE OGÓLNEProjekt obejmuje utworzenie nowej grupy w przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej (doposażenie przedszkola w sprzęt i...
2018-10-09

PROJEKT Z KLASĄ

Projekt wymyśliła i zgłosiła do konkursu p.Sylwia Janicka. Projekt przeprowadzony zostanie przy pomocy i współudziale p. Marzeny Maszoty

2018-09-04

KLAUZULA INFORMACYJNA - DOKUMENT DO POBRANIA.

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (4.5.2016 L 119/38)Dziennik Urzędowy Unii...

2018-09-04

Oświadczenie o prowadzeniu monitoringu wizyjnego

Niniejszym informuję, że w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Leśnicach jest uruchomiony monitoring z wykorzystaniem kamer przemysłowych (obejmujących wizję) na terenie (korytarzy oraz przed wejściem głównym do budynku i na parkingu szkoły). Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu zostają zapisane maksymalnie do 3 miesięcy i mają na celu...

2018-08-27

Mamy przejście dla pieszych w komplecie!!!

W odpowiedzi na prośbe Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Leśnicach GDDKiA wykonała przejście dla pieszych w miejscowości Leśnice. Przejście było wykonane dwuetapowo w pierwszej kolejności namalowano poziome znaki drogowe, a w ostatnim czasie zainstalowano wyspy rozdziału. Pozostaje nam życzyć bezpiecznego korzystania !!!
2018-02-15

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informacje na temat rekrutacji do szkoły i przedszkola. Dokumenty do pobrania.