Dokumenty do pobrania

2021-03-02

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata. Oświadczenia, o których mowa w pkt 2) oraz w pkt 4) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń....

2017-08-26

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18 4 WRZEŚNIA

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 - dnia 4 września 2017r(poniedziałek): Godzina 8:30 Msza Święta Godzina 9:00 Uroczysta akademia Przywozy: 7:40 Laska 7:50 Darżewo 8:00 Pogorzelice-Bąkowo 8:15 Betlejem 8:20 Dziechlino Odwóz po uroczystym rozpoczęciu ok godziny 10:00 wg miejscowości: Dziechlino-Betlejem Pogorzelice-Bąkowo Darżewo-Laska podstawa prawna§ 2 ust. 1...
2017-04-26

REKRUTACJA DO KLASY I ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - WNIOSKI DO POBRANIA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O REKRUTACJI MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE DANEGO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY, W KTÓREJ ZORGANIZOWANO ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY LUB W URZĘDZIE GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ POK. 122. WNIOSKI DOPOBRANIA :
2014-08-28

List Rzecznika Praw Dziecka

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół,w imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka już tradycyjnie przekazuję link do listu okolicznościowego skierowanego do uczniów.Rzecznik Praw Dziecka będzie wdzięczny za jego upowszechnienie wśród uczniów Waszej Szkoły.List Rzecznika Praw Dziecka znajduje się w załaczniku.Łączę wyrazy szacunku i serdeczne...